Moje Okolice z Drona

Jest to moja galeria zdjęć zrobionych z drona.

   
 
Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. • Jezioro Krąpsko Górne

  7 obrazów

  Jezioro Krąpsko Górne (zwane również Krąpsko Łękowe albo Krąpsko Górne).
  Jest czwartym i największym ze zbiorników położonych w dolinie Rurzycy.
  Jest najatrakcyjniejszym jeziorem w dolinie Rurzycy.
  Dodatkowym jego walorem jest usytuowanie po północno-wschodniej stronie tego akwenu niewielkiej polanki, na której (właściwie między j. Trzebieszki a Krąpskiem Górnym można rozbić namiot,
  założyć sobie bazę wypadową w mniej dostępne rejony znajdujących się tu jezior.
  Zbiornik ma kształt wydłużony, usytuowany jest w kierunku północno-południowym.
  Położony jest w głębokiej niecce, którą od strony wschodniej i zachodniej otaczają wysokie skarpy, poza którymi rozciąga się las mieszany.
  Skarpy porośnięte są głównie drzewami liściastymi oraz krzewami. Brzegi jeziora na ogół wolne są od wodorostów.
  Powierzchnia ogólna oraz lustra wody wynosi 97,75 ha, długość - 3250 m, szerokość - 600 m, średnia szerokość - 260 m.
  Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta i urozmaicona, o długości 7550 m;głębokość maksymalna - 20,6 m, zaś średnia -7,3 m.
  Dno twarde, piaszczyste, tylko miejscami lekko zamulone.
  Rzędna zwierciadła wody - 83,5 m n.p.m. Woda, podobnie jak w pozostałych zbiornikach tego ciągu jest czysta, przejrzysta, o zielonkawym odcieniu.

 • Jezioro Kopcze

  8 obrazów

  Jezioro Kopcze położone w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Kaczory, leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego.
  Powierzchnia jeziora waha się w granicach 27 - 31 ha, średnia głębokość plasuje się na granicy 3 m, natomiast maksymalna wynosi 6,5 m.
  Położone około 2 km na północny wschód od wsi Kaczory. Jest jeziorem polodowcowym, rynnowym o typowym dla tych jezior podłużnym kształcie i stromych brzegach porośniętych lasem. Zbiornik posiada swój dopływ - niewielki kanał Okaliniec, który nie radzi sobie z dostarczaniem wymaganej ilości wody.
  Brzeg jeziora na całej długości przypomina plażę. Wahania poziomu lustra wody wyeliminowały wszelką roślinność przybrzeżną.
  Zanurzonej też jest jak na mało - dno jest w zasadzie czyste, ponadto jest piaszczyste, żwirowe, miejscami piaszczysto-muliste.
  Przy samym brzegu jeziora znajduje się parking. Bardzo łatwo do niego dotrzeć, jest gdzie zostawić samochód i bezproblemowo można poruszać się nad całym brzegiem jeziora.

 • Jezioro Krąpsko Średnie

  10 obrazów

  Krąpsko Średnie (zwane również Krąpsko, Radlino, Wrzosy od nazwy leśniczówki ). Jest piątym jeziorem Rzeki Rurzycy.
  Ma kształt wydłużony, z tą jednak różnicą, że w kierunku wschodnio-zachodnim dolina Rurzycy skręca tu dość ostro.
  Od strony północnej i południowej brzegi jeziora przechodzą w strome i wysokie skarpy porośnięte bujnym lasem mieszanym, dalej rozciąga się suchy bór sosnowy z niewielką domieszką dębów, brzóz oraz świerków.
  Od południowego wschodu do zbiornika przylegają miejscami podmokłe łąki.

 • Jezioro Dąb

  9 obrazów

  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 25,0 ha przez 27,1 ha 27,21.
  Zwierciadło wody położone jest na wysokości 81,8 m n.p.m. lub 82,3 m n.p.m.
  Średnia głębokość jeziora wynosi 5,9 m, natomiast głębokość maksymalna 15,6 m

 • Jezioro Płotki

  13 obrazów

  Gospodarzem zbiornika jest PZW. Jest to jeden z większych zbiorników w okolicy miasta Piła.
  Nad akwenem jest , pole namiotowe, ośrodki wczasowe, oraz bar.
  Dno akwenu jest twarde, głównie gliniaste a przy brzegach piaszczyste. Dominujące gatunki ryb to szczupak, węgorze, leszcze, występuje również sielawa , i sporych rozmiarów karp i amur.
  Głębokość maksymalna: 23,9 metra Głębokość średnia: 10,8 metra
  Długość: 1190 metrów
  Szerokość: 370 metrów
  Powierzchnia: 44,1 ha
  Wysokość n.p.m.: 75,4 metra
  Jezioro leży w dorzeczu rzek Gwdy, Noteci i Warty. Jest to największy w pobliżu Piły naturalny zbiornik.
  Tafla wody znajduje się w rynnie, której zbocza porastają lasy mieszane.
  Do 1983 znajdował się tu piękny starodrzew, który niestety w 70% zniszczył pożar.
  Nad akwenem zlokalizowanych jest kilka ośrodków wczasowych, pole namiotowe, parking, wypożyczalnie sprzętu wodnego, bar i kawiarenka.
  Brzegi jeziora okala wąski pas trzcin i oczeretów. Znajdziemy tu trzcinę pospolitą, tatarak zwyczajny i pałkę szerokolistną.
  Nie ma wyraźnie odznaczonej strefy roślin pływających, choć napotkać można grążel żółty, grzybień biały i rdest ziemnowodny.
  Z kolei roślinność zanurzona to przede wszystkim moczarka kanadyjska, rdestnica przeszyta, rogatek sztywny i mech wodny.
  Dno jest twarde, głównie zbudowane na glinie choć przy brzegach w wielu miejscach znaleźć można piasek. Przeważającym przedstawicielem ryb jest płoć i sielawa.
  Kolejnymi przedstawicielami stanowiącymi liczną grupę są węgorze, szczupaki i leszcze.
  Spotkać też można pochodzącego z regularnych zarybień karpia i amura który przyrasta tu do bardzo przyzwoitych rozmiarów.
  Są piękne okonie oraz liny które osiągają tu bardzo duże przyrosty(3-4 kg.) Gospodarzem zbiornika jest PZW, zaś bezpośrednim opiekunem koło PZW – „Pilanin”.
  Dzięki regularnemu zarybianiu i II klasie czystości, Płotki to przesympatyczne miejsce do nurkowań – szczególnie nocnych.

 • Jezioro Żabie

  2 obrazów

  Jezioro Żabie - jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo w pobliżu wsi Zabrodzie i Płytnicy PKP.
  Jezioro leży na terenie Równiny Wałeckiej. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 3,34 ha. do 3,6 ha.
  Brzegi jeziora przechodzą w tereny podmokłe i trudno dostępne. Wody jeziora są połączone ciekiem wodnym z rzeką Rurzycą.
  Średnia głębokość jeziora to 2 m. Dno od strony zachodniej bardziej twarde i piaszczyste a od strony wschodniej zarośnięte i mocno zamulone.

 • Jezioro Piaszczyste

  5 obrazów

  Jezioro Piaszczyste – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w granicach miasta Piła, leżące na terenie Doliny Gwdy.
  To niewielkie jezioro położone jest na południowy zachód od centrum Piły. Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych opublikowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i udostępnionego na stronach Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych nazwa tego jeziora to Jezioro Piaszczyste.
  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 6,3 ha przez 6,48 ha do 6,8 ha. Położone jest na wysokości 69,4 m n.p.m..
  Średnia głębokość jeziora wynosi 3,5 m, natomiast głębokość maksymalna 5,8 m.

 • Jezioro Bagienne

  4 obrazów

  Jezioro Bagienne - jezioro typu bagiennego w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, leżące na terenie Doliny Gwdy.
  Jezioro położone około 6 km na wschód od centrum Piły w pobliżu jezior Piaseczno (Jeleniowego) i Płocie (Płotki).
  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 10,0 ha do 14,01 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 74,8 m n.p.m.
  Średnia głębokość jeziora wynosi 4,0 m, natomiast głębokość maksymalna 7,1 m.
  Jezioro położone jest ok. 3,5 km na północ od drogi krajowej nr 10, z której do jeziora prowadzi droga leśna.
  Jezioro jest połączone ciekiem z leżącym w odległości ok. 200 m jeziorem Piaseczno (Jeleniowym).
  Brzegi jeziora porastają wodorosty, które przechodzą w wąski pas bagien otaczających całe jezioro.

 • Jezioro Piaseczno

  4 obrazów

  Piaseczno – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w granicach administracyjnych miasta Piły, leżące na terenie Doliny Gwdy.
  W publikacjach i na mapach topograficznych jezioro występuje pod nieoficjalną nazwą Jezioro Jeleniowe, potocznie nazywa się je także Jelonkami.
  Dawna niemiecka nazwa wówczas łączących się trzech jezior: Piaseczna, Bagiennego oraz małego już nieistniejącego jeziora na północnym krańcu jeziora Piaseczno to Dreisee.
  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 12,5 ha do 13,2 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 74,8 m n.p.m.
  Średnia głębokość wynosi 5,7 m, głębokość maksymalna 10,1 m.
  Brzegi jeziora są zarośnięte w ok. 80%.
  Roślinność o liściach pływających reprezentują: grążel żółty, grzybień biały, rdest ziemnowodny, żabiściek pływający.
  Z roślinności zanurzonej występują: rdestnica połyskująca, rogatek sztywny, mech wodny i moczarka kanadyjska; tworzą one zwarte, podwodne łąki.
  W zbiorniku występuje bardzo dobre warunki tlenowe oraz tarliskowe i żerowiskowe dla ryb.
  Wiodącymi gatunkami ryb są: lin, szczupak, sandacz, płoć, ukleja, okoń, karp, karaś, leszcz, amur, węgorz oraz sum.

 • Jezioro Ptuszowskie

  6 obrazów

  Jezioro Ptuszowskie – to sztuczny zbiornik wodny położony na rzece Gwdzie powyżej elektrowni wodnej Ptusza w Ptuszy w województwie wielkopolskim,
  w powiecie złotowskim, leżące w Dolinie Gwdy.
  W północnej części jeziora oś jeziora stanowi granicę pomiędzy gminą Jastrowie, a gminą Tarnówka, południowa część jeziora leży w gminie Tarnówka.
  Utworzony 1932 we wsi Ptusza na rzece Gwdzie, 4 km od Jastrowia.
  Powierzchnia 200 ha, długość 11,5 km, pojemność 3,4 mln m3.

 • Jezioro Duży Kuźnik

  2 obrazów

  Jezioro Duży Kuźnik – jezioro w wojojewództwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w granicach miasta Piła, leżące na terenie Doliny Gwdy.
  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi 1,08ha.
  Zwierciadło wody położone jest na wysokości 57,8 m n.p.m.
  Jezioro położone około 5 km na północ od centrum miasta Piła na terenie rezerwatu Rezerwat Kuźnik.

 • Jezioro Mały Kuźnik

  3 obrazów

  Jezioro Mały Kuźnik – jezioro w wojojewództwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w granicach miasta Piła, leżące na terenie Doliny Gwdy.
  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi 1,68 ha.
  Zwierciadło wody położone jest na wysokości 57,8 m n.p.m.
  Jezioro położone około 5 km na północ od centrum miasta Piła na terenie rezerwatu Rezerwat Kuźnik.

 
     
Suma odwiedzin: 323630
Wyświetlenia z obecnej godziny: 244
Wczorajsze wyświetlenia: 2342
Goście z ostatnich 24h: 53
Goście z ostatniej godziny: 4
Ostatni gość(goście): 2