Moje Okolice z Drona

Jest to moja galeria zdjęć zrobionych z drona.

   
 
 • Jeziora

  130 obrazów w 18 podalbumach

  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. • Rzeki

  28 obrazów w 2 podalbumach

  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².


 • Miasta

  62 obrazów w 5 podalbumach

  Miasto – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą miejski styl życia.
  W różnych państwach kryteria miejskości są różne, najczęściej są to kryteria ludnościowe bądź prawno-administracyjne (prawa miejskie).


 • Wioski

  250 obrazów w 22 podalbumach

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miastao urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.


 • Osady

  26 obrazów w 3 podalbumach

  Według ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, osada to niewielka jednostka osadnicza
  na terenie wiejskim o odmiennym charakterze zabudowy albo zamieszkana przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osada młyńska, osada leśna, osada rybacka,


 • Przyroda

  30 obrazów w 6 podalbumach

  Przyroda to całość materii ożywionej i nieożywionej, uwzględniająca również ciała kosmiczne i zjawiska fizyczne, m.in. oddziaływania elementów materii na sie- bie oraz odbywający się wśród nich przepływ energii.


 • Kolej

  62 obrazów w 14 podalbumach

  Kolej (kolej żelazna) – droga szynowa wraz z przeznaczonymi do ich eksploatacji budowlami, urządzeniami oraz poruszającym się po tych drogach taborem, służąca do przewozu osób i rzeczy.
  Kolej była pierwszym efektywnym środkiem masowego transportu lądowego.

 • Linki Stron

  6 obrazów w 9 podalbumach

 
     
Suma odwiedzin: 78155
Wyświetlenia z obecnej godziny: 316
Wczorajsze wyświetlenia: 4675
Goście z ostatnich 24h: 72
Goście z ostatniej godziny: 11
Ostatni gość(goście): 5